• Help the Saint Bernard with research!
  • Help de Sint Bernard met onderzoek!

Help de Sint Bernard met onderzoek!

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Help de Sint Bernard met onderzoek!

wo, 10/23/2019 - 16:24

De Sint Bernard kampt zoals elk ras met een aantal problemen. Eén van die problemen is epilepsie.
In plaats van af te wachten op regels die worden opgelegd nam een groepje fokkers het initiatief naar de oplossing van het probleem te gaan zoeken op DNA-niveau.

Dogzine schreef al eerder over dit initiatief: er is contact gelegd met Rebekan Zurbrugg van het BetterBred team, verbonden aan UC Davis. Daar is men nu bezig het ras in kaart te brengen.

Om dat te doen is er een groep honden nodig die in de eerste drie generaties onverwant zijn. Dat is een stuk lastiger dan het klinkt. want niet iedereen is bereid zomaar mee te werken met een dergelijk onderzoek. Daarom worden er wereldwijd oproepen gedaan.
De noodzaak voor voldoende honden in de eerste groep is groot.

De initiatiefnemers vinden hun eigen verantwoordelijkheid groot: liefhebbers en fokkers van een ras zijn ook de beheerders van een ras en het is dus aan die beheerders er alles aan te doen dat ras zo gezond mogelijk te houden. De genetische diversiteit in kaart brengen en er vervolgens zoveel mogelijk van leren is daar onderdeel van.

De 100 honden die nodig zijn dienen bij voorkeur van over de hele wereld te komen, want het ras is ook verspreid over de hele wereld. Een internationale aanpak is dus van groot belang.
UC Davis begrijpt heel goed hoe lastig de eerste stap is voor veel mensen en daarom is de opstartfase zo goedkoop mogelijk gehouden, $ 50.

Daarvoor heeft een deelnemer een volledige rasanalyse op DNA-niveau, een rapport over de genetische diversiteit binnen het ras en een plan van aanpak om die diversiteit zo goed mogelijk te behouden. Er wordt aangeboden:
De IR-waarde (internal relatedness), waarmee zichtbaar wordt in hoeverre een hond is ingeteeld.
De DLA-waarde wordt bepaald, een waarde waarmee inzichtelijk wordt of de cellen van het immuunsysteem zeldzame types zijn of juist types die heel veel voorkomen.
De genetische diversiteit wordt bepaald, waarmee duidelijk wordt of een hond een unieke diversiteit heeft of niet, en hoe die diversiteit zich verhoudt tot de rest van de rasgenoten.
Allemaal belangrijke dingen die een fokker prima kan gebruiken in zijn keuzes bij het fokken.

 

Het belang van diversiteit is zo groot omdat daarmee de kans kleiner wordt dat ziektes zich uiten. Denken dat een ziekte uit een ras gefokt kan worden is een illusie, en zeker als het om complexe problemen gaat als epilepsie. Ziektes horen bij het leven en alle dieren (en mensen) dragen ziektes. Maar die komen lang niet altijd tot uiting en dat is natuurlijk waar het om gaat. Hoe groter de diversiteit, hoe kleiner de kans dat de verschillende “zieke genen” elkaar vinden en daarmee is dus ook de kans kleiner dat een dier een ziekte zal hebben. En dat is de reden dat inzicht in die diversiteit zo groot is.

Partnerkeuze op DNA-niveau, steeds meer fokkers beginnen zich te realiseren dat dit de toekomst zal worden als we gezonde honden willen.  En als dat is wat we willen, dan zal de DNA zichtbaar en inzichtelijk gemaakt moeten worden.

Bij de Sint Bernard zijn inmiddels meer dan 50 honden aangemeld. Dat is al heel wat maar nog niet voldoende. Wie belangstelling heeft om mee te werken kan zich aanmelden: betterbredsaints@gmail.com