• Noorse dierenbescherming klaagt kennelclub aan
  • Noorse dierenbescherming klaagt kennelclub aan
  • Noorse dierenbescherming klaagt kennelclub aan

Noorse dierenbescherming klaagt kennelclub aan

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Noorse dierenbescherming klaagt kennelclub aan

ma, 12/16/2019 - 17:52

De Noorse dierenbescherming bereidt een aanklacht voor tegen zowel de Noorse kennelclub (NKK) als enkele rashondenverenigingen en hun aangesloten fokkers. De algemeen directeur Åshild Roaldset noemt het “typerend dat het ministerie wél veel geld uitgaf aan een darmprobleem dat eerder dit jaar een dozijn honden trof, maar het hartfalen van de Cavalier King Charles spaniel stelselmatig negeert”.

Dierenbescherming Noorwegen is bereid tot een rechtszaak om zo de “ernstige, systematische en planmatige schending van artikel 25 van de “Dierenwelzijnswet” (dyrevelferdsloven). Daarin staat dat de fokkerij van dieren goede functionaliteit en gezondheid dient te bevorderen.
Er wordt specifiek genoemd dat genetische manipulatie niet is toegestaan en dat de aanwezigheid van erfelijke factoren die fysiek of mentaal functioneren van het dieren in de weg staan reden zijn voor fokuitsluiting. Dieren met dergelijke eigenschappen en dieren die deze eigenschappen aan het nageslacht kunnen doorgeven dienen van de fokkerij te worden uitgesloten.

Roaldset stelt dat dit probleem al vaak is besproken met de Noorse Voedsel- en Warenautoriteit maar dat het geen effect heeft. Ze noemt een reeks van rassen die de aandacht hebben, zoals de Mops, de Franse Bulldog, de Engelse Bulldog en de Cavalier King Charles Spaniel. De laatste is volgens Roaldset, die ook dierenarts is, vatbaar voor maar liefst 25 ziektes. En de Engelse Bulldog heeft zo’n hoge frequentie van allergieën en andere ziektes dat ze niet kan bevatten waarom het fokken van zo’n ras niet strafbaar is.

De Noorse dierenbescherming ziet de oplossing van deze problemen als erg eenvoudig: rashonden met problemen moeten worden gekruist met gezonde dieren uit andere rassen om zo de hoge inteeltgraad en de schadelijke uiterlijke kenmerken weg te fokken. Roaldset verwijt de Noorse Kennel Club dat deze zich veel te veel bezighoudt met de uiterlijke kenmerken. Ze vindt ook dat de Noorse Voedsel- en Warenautoriteit tussenbeide dient te komen.

Maar dat gebeurt echter niet. Hoewel de Noorse Voedsel- en Warenautoriteit zich zorgen maakt over de problemen en deze dus niet ontkent, is men ook van mening dat het fokken van deze rassen binnen de wettelijke kaders valt. Een van hun woordvoerders, Torunn Knævelsrud, stelde dat een verbod eerst een wetswijziging zou vereisen. Overigens wordt er wel degelijk van alles gedaan om de fokkerij van deze rassen te verbeteren. Knævelsrud: “Een van de nieuwe eisen die in de toekomst gesteld zal gaan worden aan fokkers is dat hij of zij een fokplan heeft waarin moet worden gedocumenteerd wat er waarom wordt gedaan, en dat dus inzichtelijk moet zijn voor controleurs. De regelgeving zal een meer objectieve en concrete meetmethode bieden bij het toezicht op fokkers.”

Men begrijpt de noodzaak wel. De rassen die als probleemrassen worden gezien kennen een gestage groei in populariteit en dat brengt risico’s met zich mee. En zo'n groei is altijd risicovol voor een ras.

overzicht

Het is niet de eerste keer dat de NKK te maken krijgt met dit soort beschuldigingen. De Noorse Voedsel- en Warenautoritiet ziet het fokken van Mops en Bulldog niet als het schenden van artikel 25, dat liet men daar al eerder weten. En “dit is de autoriteit die erop moet toezien dat de fokkerij volgens de wettelijke voorschriften gebeurt”,  aldus Marianne Ono Njøten van de NKK.

Nederlanders komt de Noorse aanklacht vreemd voor: hier staat Noorwegen bekend als het land dat de zaken heel serieus aanpakt en voorop loopt in vele wijzigingen die gericht zijn op de verbeteringen van de gezondheid van (ras)honden.
De NKK timmert al jaren hard aan de weg, bevestigt Njøten. Er zijn in Noorwegen seminars en cursussen over fokkerij beschikbaar en er wordt op vele gebieden hard gewerkt om rashonden gezond te houden en de gezondheid verder te versterken. Op gebied van de “BOAS-rassen” gebeurt dat ook: er loopt al geruime tijd een project over hoe rekening te houden met het BOAS-syndroom (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome dat met name is gericht op keurmeesters, waarin wordt uitgelegd hoe er buitensporige uiterlijke en mentale kenmerken kunnen worden vastgesteld die de gezondheid van de hond kunnen beïnvloeden.
Njøten vertelt verder dat in de loop van 2020 Jane Ladlow een lezing zal houden in Noorwegen, toegankelijk voor alle belangstellenden, om meer duidelijkheid en uitleg te geven over hoe problemen kunnen worden herkend en aangepakt. Verder werden er dit jaar een aantal dierenartsen getraind en gecertificeerd om de mate van BOAS verantwoord te kunnen vaststellen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden in de fokkerij.

De vereniging voor Cavalier King Charles spaniels heeft eigen richtlijnen aangezien de problemen daar anders zijn. De problemen liggen daar bij de CM/SM (verkeerde schedelvorm waardoor delen van de hersenen in de verdrukking komen) en bij hartproblemen.
Op die hartproblemen wordt al langer actie op ondernomen, aldus Njøten. Er wordt al jaren onderzoek gedaan en de rasvereniging heeft een onderzoek hiervoor al langer in de regels opgenomen. Maar vanaf 1 januari 2020 geldt hier bovenop de eis dat de bekende hartstatus van ouderdieren van dit ras in de publieke database van de NKK moet worden geregistreerd. Dat zal dan nog meer duidelijkheid geven.

Åshild Roaldset van de Noorse dierenbescherming streeft intussen naar een wettelijk fokverbod voor een reeks rassen, gebaseerd op  Artikel 25. Ze verwacht eind van dit jaar de aanklacht rond te hebben en de rechtszaak dan begin 2020 de rechtszaak op te starten.

dossier